Jazyk dňa

Ruština [ru]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
285.000.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
29.460
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
252.578
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
51