Jazyk dňa

Rundčina [rn]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
6.000.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
9
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
21
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
99