Avarčina: Spoznajte výslovnosť v Avarčina (od منسوب do помидор)

Jazyk: Avarčina [Авар] Späť na Avarčina