Taliančina: Spoznajte výslovnosť v Taliančina (od sprofondare nel sonno do Richieri)

Jazyk: Taliančina [Italiano] Späť na Taliančina