slov čakajúce na nahrávku v Katalánčina (od Malcus do Macra)

Jazyk: Katalánčina [Català] Späť na Katalánčina

79 Slová čakajúce na nahrávku výslovnosti. Späť na Katalánčina [Català]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MalcusMalcus [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MameltaMamelta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MamertMamert [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MajenciMajenci [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MacàriaMacària [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk JventíJventí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk Justuri JuttaJusturi Jutta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk JustiJusti [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk JuniàJunià [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MacrinaMacrina [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MacloviMaclovi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MacríMacrí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk JulitaJulita [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MacrobiMacrobi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MacròniaMacrònia [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MacutMacut [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MadalbertaMadalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk AmalbertaAmalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MacraMacra [Toponomastic, first names, names, noms propis, sants o santes]