slov čakajúce na nahrávku v Ilokánčina (od Kayo do lelong)

Jazyk: Ilokánčina [Ilokano] Späť na Ilokánčina

607 Slová čakajúce na nahrávku výslovnosti. Späť na Ilokánčina [Ilokano]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk KayoKayo [Bannatiran, Iloco song, company names, names, anime]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk AniaAnia
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk papanampapanam [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ayaaya [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk aya'taya't [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk agsina sadinoagsina sadino [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nagsisinanagsisina [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nagsinanagsina [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk simminasimmina [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk suminasumina [Bannatiran, Iloco song, Polish towns and villages]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk suminakansuminakan [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk agdissuagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nagdissunagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk saydiaysaydiay [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk dungngudungngu [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk dungngodungngo [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk matumpunganmatumpungan [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk lidayliday [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kauddiankauddian [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk naudinaudi [Bannatiran, Iloco song, verb]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk maudimaudi [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kamaudianankamaudianan [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk babawyembabawyem [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk panawampanawam [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk patuluyanpatuluyan [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk panggepmopanggepmo [Bannatiran, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk agsapulkaagsapulka [Iloco song, ayat, ubing]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk lelonglelong [Iloco song, ayat, ubing]