slov čakajúce na nahrávku v Ilokánčina (od Samsam-itek do uray)

Jazyk: Ilokánčina [Ilokano] Späť na Ilokánčina

606 Slová čakajúce na nahrávku výslovnosti. Späť na Ilokánčina [Ilokano]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk AlaemAlaem [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kutsilyokutsilyo [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk abriemabriem [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk toytoy [noun, verb]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk barukongkobarukongko [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kadkad
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ngarudngarud [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk PusokPusok [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nasudinasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk unayunay [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nagannagan [Pamulinawen, Iloco song, rzeczownik, broń, typ pistoletu]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk urayuray [Pamulinawen, Iloco song]