slov čakajúce na nahrávku v Ilokánčina (od imnas do diay)

Jazyk: Ilokánčina [Ilokano] Späť na Ilokánčina

606 Slová čakajúce na nahrávku výslovnosti. Späť na Ilokánčina [Ilokano]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk imnasimnas [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk umulogakumulogak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk mapanmapan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk magmagnamagmagna [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk raniagmoraniagmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk gapugapu [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk bentanabentana [Manang Biday, Iloco song, window]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ikalumbabamikalumbabam [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kitaemkitaem [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kinayawankinayawan [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk matayakonmatayakon [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk dinakdinak [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kaasiankaasian [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk SiasinnoSiasinno [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk aglabaslabasaglabaslabas [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk hardinkohardinko [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pagay-ayamakpagay-ayamak [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Biblical Name, first names]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ngarudngarud [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk balasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk SabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk dipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk DenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk bibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk inkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk diaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]