slov čakajúce na nahrávku v Ilokánčina (od sadin do ilukatmo)

Jazyk: Ilokánčina [Ilokano] Späť na Ilokánčina

606 Slová čakajúce na nahrávku výslovnosti. Späť na Ilokánčina [Ilokano]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk dissodisso
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tata [father, Dad]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk imdengamimdengam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk daytodayto [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk 'toy'toy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk umas-asugumas-asug [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk AgrayoAgrayo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk sadiamsadiam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk PanunotemPanunotem [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk DikaDika [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pagintultulnganpagintultulngan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Bible Name, first names]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]