slov čakajúce na nahrávku v Ilokánčina (od tapno do sinamay)

Jazyk: Ilokánčina [Ilokano] Späť na Ilokánčina

606 Slová čakajúce na nahrávku výslovnosti. Späť na Ilokánčina [Ilokano]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kadkad
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk indayonenkantoindayonenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk sinamaysinamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]