slov čakajúce na nahrávku v Ilokánčina (od tulod do pintasmo)

Jazyk: Ilokánčina [Ilokano] Späť na Ilokánčina

606 Slová čakajúce na nahrávku výslovnosti. Späť na Ilokánčina [Ilokano]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tulodtulod [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tultuludentultuluden [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kantokanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, zoning, names of places in Indonesia]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk naalumamaynaalumamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pagammuanenpagammuanen [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk mailibaymailibay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk makaturogmakaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk turogturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk rupamrupam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk paniopanio [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, toalla]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk dinakantodinakanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kagatenkagaten [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk lamoklamok [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk maimasmontomaimasmonto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk maturogmaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk naimasnaimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nananamnananam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nagimasnagimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk AnnayAnnay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Towns - France]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pusopuso [verbo]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk anayanay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nasaemnasaem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk naut-utnaut-ut [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk la unayla unay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk itdemitdem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pannaranaypannaranay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kaasiakkaasiak [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk maidasaymaidasay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nagsawaynagsaway [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pintasmopintasmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]