slov čakajúce na nahrávku v Ilokánčina (od kadakuada do Magustuan)

Jazyk: Ilokánčina [Ilokano] Späť na Ilokánčina

606 Slová čakajúce na nahrávku výslovnosti. Späť na Ilokánčina [Ilokano]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kadakuadakadakuada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kunankunan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nga'gsasaritanga'gsasarita [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kamatiskamatis [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tarongtarong [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk AddadaAddada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tawatawa
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk idiayidiay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk AgtatamdagkamAgtatamdagkam [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk bigbigatbigbigat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk i ngarudi ngarud [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk paryaparya [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk immisemimmisem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk maladagamaladaga [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ubbingubbing [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk agbasbasaagbasbasa [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nangnangrunanangnangruna [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk adudaaduda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tattaotattao [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk dagitidagiti [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk salun-atdasalun-atda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk mangmangtedmangmangted [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk napalangguadkanapalangguadka [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk sikasika [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, you, chemical element, names]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk simmungbatsimmungbat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk atipaenatipaen [saluyot, jute, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk NabaknangNabaknang [saluyot, jute, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk siasinosiasino [saluyot, jute, Iloco song]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk MagustuanMagustuan [saluyot, jute, Iloco song]