slov čakajúce na nahrávku v Južná ndebelčina (od iSewula Afrika do santoh)

Jazyk: Južná ndebelčina [Ndébél] Späť na Južná ndebelčina

Kategórie v jazyku Južná ndebelčina [nr]

Zamanalif