slov čakajúce na nahrávku v Jazyk papiamento (od beisbòl do o'c'tober)

Jazyk: Jazyk papiamento [Papiamentu] Späť na Jazyk papiamento

819 Slová čakajúce na nahrávku výslovnosti. Späť na Jazyk papiamento [Papiamentu]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk beisbòlbeisbòl
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk LokeLoke [mythology, boy first name, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ningunningun
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk algunalgun
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk algoalgo [gramática, pronomes cuantificadores, seaweed]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kualkekualke
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk koskos [birds, animals, zwierzęta, kos]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk di nosdi nos
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk di bodi bo
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk di midi mi
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nosnos [nominative, body part]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk susu
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk mimi [pronoun, nota musicale, sostantivo]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk falisfalis
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk AyóAyó
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk sisi [music, musical terms, musical notation, verbs, conjugation, časovanie, si, sier, verb, to say, sakyti, nota musical, música, notas musicales, notes, nota musicale, sostantivo, verbo]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nono [conjunction]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk añaaña [aña]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk hidrógenohidrógeno [chemical element]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk zimzim [chemical element]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kuekkuek [chemical element]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk yodiyodi [chemical element]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk platinaplatina
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nitrógenonitrógeno [chemical element]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk plataplata [joyas, chemical element]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk blekibleki [verb, chemical element]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nikelnikel [Kimya terimleri, kimyasal elementler, chemical element]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk fòsfòrfòsfòr [chemical element]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk novembernovember [sąvoka (kalendorinė a. laiko), mesiace v roku, November]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk o'c'tobero'c'tober