Licencia

Všetok obsah a multimédiá na Forve a všetok obsah a multimédiá poskytnuté používateľmi, ako sú ich nahrávky alebo iný obsah, sú majetkom Forvo, ktoré ich povoľuje používať podľa tejto Licencie.

Čo to znamená?
Úplne voľne môžete:
- kopírovať, distribuovať, zobrazovať a upravovať dielo
- tvoriť odvodené diela
Ale len za týchto podmienok:
- Identifikácia. Je povinnosťou uvádzať autora originálu.
- Zákaz komercializácie. Nie je dovolené používať tieto diela na komerčné účely.
- Zdieľanie. Ak upravujete, pretvárate, alebo staviate na tomto diele, môžete takto novovzniknuté dielo distribuovať iba pod licenciou totožnou s touto.

- Pre akékoľvek opakované použitie alebo distribúciu musíte ostatným jasne uviesť licenčné podmienky tohto diela.
- Akákoľvek z týchto podmienok môže byť zrušená, ak dostanete na to povolenie od držiteľa autorských práv.
- Nič v tejto licencii neoslabuje ani neobmedzuje morálne práva autorov.