Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
25/04/2013 Skeeter [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Skeeter Od wkshimself