Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
28/03/2016 神戶 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 神戶 0 hlasov
27/03/2016 譁眾取寵 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 譁眾取寵 0 hlasov
27/03/2016 幾何圖形 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 幾何圖形 0 hlasov
27/03/2016 比較文學 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 比較文學 0 hlasov
03/09/2015 國教 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 國教 0 hlasov
03/09/2015 文科 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 文科 0 hlasov
03/09/2015 坦克車 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 坦克車 0 hlasov
03/09/2015 全日制 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 全日制 0 hlasov
03/09/2015 坦克 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 坦克 0 hlasov
03/09/2015 武器出口 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 武器出口 0 hlasov
03/09/2015 軍事家 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 軍事家 0 hlasov
03/09/2015 軍階 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 軍階 0 hlasov
03/09/2015 導彈 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 導彈 0 hlasov
03/09/2015 航母 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 航母 0 hlasov
03/09/2015 軍事情報 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 軍事情報 0 hlasov
03/09/2015 飛毛腿導彈 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 飛毛腿導彈 0 hlasov
03/09/2015 彈道導彈 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 彈道導彈 0 hlasov
03/09/2015 彈道 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 彈道 0 hlasov
03/09/2015 裝甲車 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 裝甲車 0 hlasov
03/09/2015 裝甲 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 裝甲 0 hlasov
03/09/2015 電磁砲 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 電磁砲 1 hlasov
03/09/2015 潛艇 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 潛艇 0 hlasov
03/09/2015 現代戰爭 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 現代戰爭 0 hlasov
03/09/2015 陸軍 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 陸軍 0 hlasov
03/09/2015 戰機 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 戰機 1 hlasov
03/09/2015 核武 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 核武 0 hlasov
03/09/2015 空軍 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 空軍 0 hlasov
03/09/2015 海軍 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 海軍 0 hlasov
03/09/2015 軍事 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 軍事 0 hlasov
03/09/2015 微中子 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 微中子 1 hlasov