Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
21/07/2016 Paulo Henrique Ganso [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Paulo Henrique Ganso 0 hlasov
21/07/2016 Franco Vázquez [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Franco Vázquez 0 hlasov
21/07/2016 Joaquín Correa [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Joaquín Correa 0 hlasov
21/07/2016 Pablo Sarabia [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Pablo Sarabia 0 hlasov
21/07/2016 Nico Pareja [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Nico Pareja 0 hlasov
21/07/2016 Jorge Sampaoli [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Jorge Sampaoli 0 hlasov
21/07/2016 enteco [es] nahrávky výslovnosti v jazyku enteco 0 hlasov
21/07/2016 entecos [es] nahrávky výslovnosti v jazyku entecos 0 hlasov
21/07/2016 enteca [es] nahrávky výslovnosti v jazyku enteca 0 hlasov
21/07/2016 entecas [es] nahrávky výslovnosti v jazyku entecas 0 hlasov
21/07/2016 iberismo [es] nahrávky výslovnosti v jazyku iberismo 0 hlasov
21/07/2016 substancialismo [es] nahrávky výslovnosti v jazyku substancialismo 0 hlasov
21/07/2016 imperio colonial [es] nahrávky výslovnosti v jazyku imperio colonial 0 hlasov
21/07/2016 mal crónico [es] nahrávky výslovnosti v jazyku mal crónico 0 hlasov
21/07/2016 callejones sin salida [es] nahrávky výslovnosti v jazyku callejones sin salida 0 hlasov
19/07/2016 sonatas [es] nahrávky výslovnosti v jazyku sonatas 0 hlasov
19/07/2016 involucionado [es] nahrávky výslovnosti v jazyku involucionado 0 hlasov
19/07/2016 monódicos [es] nahrávky výslovnosti v jazyku monódicos 0 hlasov
19/07/2016 monódicas [es] nahrávky výslovnosti v jazyku monódicas 0 hlasov
19/07/2016 monódica [es] nahrávky výslovnosti v jazyku monódica 0 hlasov
19/07/2016 monodia [es] nahrávky výslovnosti v jazyku monodia 0 hlasov
19/07/2016 semialetargados [es] nahrávky výslovnosti v jazyku semialetargados 0 hlasov
19/07/2016 etíopes [es] nahrávky výslovnosti v jazyku etíopes 0 hlasov
19/07/2016 bufonadas [es] nahrávky výslovnosti v jazyku bufonadas 0 hlasov
19/07/2016 tróficos [es] nahrávky výslovnosti v jazyku tróficos 0 hlasov
19/07/2016 red trófica [es] nahrávky výslovnosti v jazyku red trófica 0 hlasov
19/07/2016 incorpóreas [es] nahrávky výslovnosti v jazyku incorpóreas 0 hlasov
19/07/2016 desfilase [es] nahrávky výslovnosti v jazyku desfilase 0 hlasov
19/07/2016 desfilases [es] nahrávky výslovnosti v jazyku desfilases 0 hlasov
19/07/2016 desfilásemos [es] nahrávky výslovnosti v jazyku desfilásemos 0 hlasov