Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
07/12/2016 1958 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1958 0 hlasov
07/12/2016 1981 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1981 0 hlasov
07/12/2016 1946 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1946 0 hlasov
07/12/2016 1983 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1983 0 hlasov
07/12/2016 1968 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1968 0 hlasov
07/12/2016 1988 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1988 0 hlasov
07/12/2016 1989 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1989 0 hlasov
07/12/2016 1972 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1972 0 hlasov
07/12/2016 1966 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1966 0 hlasov
07/12/2016 1942 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1942 0 hlasov
07/12/2016 1961 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1961 0 hlasov
07/12/2016 1947 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1947 0 hlasov
07/12/2016 1963 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1963 0 hlasov
07/12/2016 1954 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1954 0 hlasov
07/12/2016 1957 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1957 0 hlasov
07/12/2016 1964 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1964 0 hlasov
07/12/2016 1969 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1969 0 hlasov
07/12/2016 1991 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1991 0 hlasov
07/12/2016 1943 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1943 0 hlasov
07/12/2016 1959 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1959 0 hlasov
07/12/2016 1982 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1982 0 hlasov
07/12/2016 1995 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1995 0 hlasov
07/12/2016 1973 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1973 0 hlasov
07/12/2016 1977 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1977 0 hlasov
07/12/2016 1967 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1967 0 hlasov
07/12/2016 1994 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1994 0 hlasov
07/12/2016 1902 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1902 0 hlasov
07/12/2016 1903 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1903 0 hlasov
07/12/2016 1906 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1906 0 hlasov
07/12/2016 1907 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1907 0 hlasov