Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
05/12/2016 2022 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2022 0 hlasov
05/12/2016 2021 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2021 0 hlasov
05/12/2016 2020 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2020 0 hlasov
05/12/2016 2007 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2007 0 hlasov
05/12/2016 2004 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2004 0 hlasov
05/12/2016 2039 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2039 0 hlasov
05/12/2016 2038 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2038 0 hlasov
05/12/2016 2037 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2037 0 hlasov
05/12/2016 2036 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2036 0 hlasov
05/12/2016 2035 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2035 0 hlasov
05/12/2016 2034 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2034 0 hlasov
05/12/2016 2033 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2033 0 hlasov
05/12/2016 2031 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2031 0 hlasov
05/12/2016 2029 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2029 0 hlasov
05/12/2016 2028 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2028 0 hlasov
05/12/2016 2027 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2027 0 hlasov
05/12/2016 2045 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2045 0 hlasov
05/12/2016 2070 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2070 0 hlasov
05/12/2016 2090 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2090 0 hlasov
05/12/2016 2088 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2088 0 hlasov
05/12/2016 2087 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2087 0 hlasov
05/12/2016 2086 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2086 0 hlasov
05/12/2016 2085 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2085 0 hlasov
05/12/2016 2084 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2084 0 hlasov
05/12/2016 2083 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2083 0 hlasov
05/12/2016 2082 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2082 0 hlasov
05/12/2016 2081 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2081 0 hlasov
05/12/2016 2080 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2080 0 hlasov
05/12/2016 2079 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2079 0 hlasov
05/12/2016 2078 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2078 0 hlasov