Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
26/10/2014 determinanta [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku determinanta 0 hlasov
26/10/2014 powstać [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku powstać 0 hlasov
26/10/2014 ustosunkować się [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku ustosunkować się 0 hlasov
26/10/2014 pojęcie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku pojęcie 0 hlasov
26/10/2014 gruntowny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku gruntowny 0 hlasov
26/10/2014 solidność [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku solidność 0 hlasov
26/10/2014 kolegialność [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kolegialność 0 hlasov
26/10/2014 Konstrukt [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku Konstrukt 0 hlasov
26/10/2014 prostolinijny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku prostolinijny 0 hlasov
26/10/2014 przerośnięty [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku przerośnięty 0 hlasov
26/10/2014 nieostry [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku nieostry 0 hlasov
26/10/2014 hartować się [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku hartować się 0 hlasov
26/10/2014 wartościujący [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku wartościujący 0 hlasov
26/10/2014 policentryczność [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku policentryczność 0 hlasov
26/10/2014 policentryczny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku policentryczny 0 hlasov
26/10/2014 poliarchiczność [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku poliarchiczność 0 hlasov
26/10/2014 poliarchiczny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku poliarchiczny 0 hlasov
26/10/2014 substancjalny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku substancjalny 0 hlasov
26/10/2014 zdiagnozować [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku zdiagnozować 0 hlasov
26/10/2014 dotychczasowy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku dotychczasowy 0 hlasov
26/10/2014 nieokrzepły [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku nieokrzepły 0 hlasov
26/10/2014 prognozować [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku prognozować 0 hlasov
26/10/2014 prognostyczny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku prognostyczny 0 hlasov
26/10/2014 odzwierciedlenie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku odzwierciedlenie 0 hlasov
26/10/2014 wojujący [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku wojujący 0 hlasov
26/10/2014 oznakować [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku oznakować 0 hlasov
26/10/2014 oznakowanie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku oznakowanie 0 hlasov
26/10/2014 sektorowy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku sektorowy 0 hlasov
22/02/2013 przemyśleć [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku przemyśleć 0 hlasov
22/02/2013 nacjonalistyczny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku nacjonalistyczny 0 hlasov