Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
22/02/2013 pluralny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku pluralny 0 hlasov
22/02/2013 generować [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku generować 0 hlasov
22/02/2013 policjantka [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku policjantka 0 hlasov
22/02/2013 politologia [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku politologia 0 hlasov
22/02/2013 politolog [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku politolog 0 hlasov
22/02/2013 politologiczny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku politologiczny 0 hlasov
22/02/2013 unijny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku unijny 0 hlasov
22/02/2013 populizm [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku populizm 0 hlasov
22/02/2013 populistyczny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku populistyczny 0 hlasov
22/02/2013 stanowienie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku stanowienie 0 hlasov
22/02/2013 procesyjny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku procesyjny 0 hlasov
22/02/2013 Mokówko [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku Mokówko 0 hlasov
22/02/2013 cywil [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku cywil 0 hlasov
22/02/2013 pozwany [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku pozwany 0 hlasov
22/02/2013 powszechność [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku powszechność 0 hlasov
22/02/2013 pozycja [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku pozycja 0 hlasov
22/02/2013 pozycjonować [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku pozycjonować 0 hlasov
22/02/2013 pozycjonowanie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku pozycjonowanie 0 hlasov
22/02/2013 deklaratywny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku deklaratywny 0 hlasov
22/02/2013 umawiać [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku umawiać 0 hlasov
22/02/2013 stosunkowy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku stosunkowy 0 hlasov
22/02/2013 wymierny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku wymierny 0 hlasov
22/02/2013 dziedzina [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku dziedzina 0 hlasov
22/02/2013 materialny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku materialny 0 hlasov
22/02/2013 ponadnarodowy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku ponadnarodowy 0 hlasov
22/02/2013 opiekuńczy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku opiekuńczy 0 hlasov
22/02/2013 opiekuńczość [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku opiekuńczość 0 hlasov
22/02/2013 samostanowienie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku samostanowienie 0 hlasov
22/02/2013 traktatowy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku traktatowy 0 hlasov
22/02/2013 preambuła [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku preambuła 0 hlasov