she_looked_into_his_eyes

Ups! Nie je tu žiadne slovo.