Jazyk: Japončina [日本語]

Späť na Japončina

 • nahrávky výslovnosti v jazyku 日本 日本
 • nahrávky výslovnosti v jazyku こんにちは こんにちは
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おはようございます おはようございます
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 中国 中国
 • nahrávky výslovnosti v jazyku arigato gozaimasu (ありがとうございます) arigato gozaimasu (ありがとうございます)
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Kawaii Kawaii
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Hiroshima Hiroshima
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 先生 先生
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 水
 • nahrávky výslovnosti v jazyku arigato (ありがとう) arigato (ありがとう)
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ありがとう ありがとう
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 漫画 漫画
 • nahrávky výslovnosti v jazyku sushi sushi
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 学生 学生
 • nahrávky výslovnosti v jazyku すみません すみません
 • nahrávky výslovnosti v jazyku konnichiwa konnichiwa
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 一
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 人
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おやすみなさい おやすみなさい
 • nahrávky výslovnosti v jazyku さようなら さようなら
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Mazda Mazda
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Tokyo Tokyo
 • nahrávky výslovnosti v jazyku こんばんは こんばんは
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 大好き daisuki 大好き daisuki
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Subaru Subaru
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 北京 北京
 • nahrávky výslovnosti v jazyku anime anime
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 学校 学校
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ramen ramen
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Google Google
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Osaka Osaka
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Pikachu Pikachu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 花
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 東京 東京
 • nahrávky výslovnosti v jazyku どういたしまして どういたしまして
 • nahrávky výslovnosti v jazyku wagyu wagyu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku さくらんぼ, サクランボ さくらんぼ, サクランボ
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Mitsubishi Mitsubishi
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 我
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 猫
 • nahrávky výslovnosti v jazyku hajimemashite hajimemashite
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 二
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あくび あくび
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 日本語 日本語
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 月
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ありがとうございます ありがとうございます
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 十
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Nissan Nissan
 • nahrávky výslovnosti v jazyku konbanwa konbanwa
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Sakura Sakura
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 六
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 三
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 四
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 世界 世界
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 犬
 • nahrávky výslovnosti v jazyku manga manga
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Kyoto Kyoto
 • nahrávky výslovnosti v jazyku tsunami tsunami
 • nahrávky výslovnosti v jazyku pecha kucha pecha kucha
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 大学 大学
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おはよう おはよう
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 七
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aishiteru aishiteru
 • nahrávky výslovnosti v jazyku sayonara sayonara
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Toyota Toyota
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いただきます いただきます
 • nahrávky výslovnosti v jazyku IKEA IKEA
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 1 1
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 白
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 日
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 家
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 雨
 • nahrávky výslovnosti v jazyku gyoza gyoza
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 香港 香港
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 心
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 日本人 日本人
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 愛
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 山
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 八
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 寿司 寿司
 • nahrávky výslovnosti v jazyku よろしくお願いします よろしくお願いします
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 時間 時間
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Onegaishimasu Onegaishimasu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 九
 • nahrávky výslovnosti v jazyku BMW BMW
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 車
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Issey Miyake Issey Miyake
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 五
 • nahrávky výslovnosti v jazyku iPhone iPhone
 • nahrávky výslovnosti v jazyku a a

Najdiskutovanejšie výslovnosti za tento týždeň:

 • nahrávky výslovnosti v jazyku kombucha kombucha