Jazyk: Sardínčina [Sardu]

Späť na Sardínčina

 • nahrávky výslovnosti v jazyku ancada ancada
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apedrigai apedrigai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku gabbiòne gabbiòne
 • nahrávky výslovnosti v jazyku gaddhàre gaddhàre
 • nahrávky výslovnosti v jazyku arràmene arràmene
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aparixai aparixai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apostadamenti apostadamenti
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apàrpidu apàrpidu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku orrorosu orrorosu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku caghinu caghinu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku adengai adengai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afoghìgiu afoghìgiu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku agafai agafai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amachiai amachiai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aicetotu aicetotu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku puffu puffu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ballarinu ballarinu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Tzingorra Tzingorra
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aprontai aprontai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Bonifàtziu Bonifàtziu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Apioccu Apioccu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annosigu annosigu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apeddai apeddai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ambasgiò ambasgiò
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Sardinza Sardinza
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ’ezzòne ’ezzòne
 • nahrávky výslovnosti v jazyku zaccadìnu zaccadìnu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apeddau apeddau
 • nahrávky výslovnosti v jazyku sitzigorru sitzigorru
 • nahrávky výslovnosti v jazyku àchili àchili
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apari (adv) apari (adv)
 • nahrávky výslovnosti v jazyku zaccadìttu zaccadìttu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annadadori annadadori
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aggiulottu aggiulottu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Pruìni Pruìni
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acutza-ferrus acutza-ferrus
 • nahrávky výslovnosti v jazyku alluinai alluinai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku americanu americanu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku zà
 • nahrávky výslovnosti v jazyku agiumai agiumai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annuai annuai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acotzu acotzu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku andari andari
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aparìciu aparìciu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Sorresta Sorresta
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allardai allardai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amosta amosta
 • nahrávky výslovnosti v jazyku cuàturu cuàturu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acuosu acuosu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afelai afelai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku alluau alluau
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acotzai acotzai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allobai allobai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku balente balente
 • nahrávky výslovnosti v jazyku magulare magulare
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allandau allandau
 • nahrávky výslovnosti v jazyku alluai alluai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amischinai amischinai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Saccu Saccu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Perdingianu Perdingianu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aburtzai aburtzai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku agetivu agetivu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annirgai annirgai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku analfabetu analfabetu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ’uccázza ’uccázza
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acotai acotai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ambaduus ambaduus
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amàchiu amàchiu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ampudda ampudda
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annischitzai annischitzai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Bedutza Bedutza
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apretziai apretziai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku isbuzarrare isbuzarrare
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ’uccázzu ’uccázzu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allichidiri allichidiri
 • nahrávky výslovnosti v jazyku camauru camauru
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Brobei Brobei
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annomingiai annomingiai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apicigai apicigai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acasagiai acasagiai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku cinus cinus
 • nahrávky výslovnosti v jazyku zaffiru zaffiru
 • nahrávky výslovnosti v jazyku lagorju lagorju
 • nahrávky výslovnosti v jazyku abisòngiu abisòngiu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amigàntzia amigàntzia
 • nahrávky výslovnosti v jazyku àstragu àstragu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku bisginu bisginu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acancarronai acancarronai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku agrumiai agrumiai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amori (noun) amori (noun)