Jazyk: Sardínčina [Sardu]

Späť na Sardínčina

 • nahrávky výslovnosti v jazyku andari andari
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annuai annuai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apari (adv) apari (adv)
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apedrigai apedrigai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apoddai apoddai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aprontai aprontai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku tùccaru tùccaru
 • nahrávky výslovnosti v jazyku àstragu àstragu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku orrorosu orrorosu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ambasgiò ambasgiò
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ballarinu ballarinu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku gabbiòne gabbiòne
 • nahrávky výslovnosti v jazyku gaddhàre gaddhàre
 • nahrávky výslovnosti v jazyku zaccadìnu zaccadìnu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku zaccadìttu zaccadìttu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku pibintzíri pibintzíri
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acallellai acallellai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aburtzai aburtzai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku abetai abetai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acollai acollai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acollada acollada
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aciuvai aciuvai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aciumentai aciumentai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acinnu acinnu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acinnai acinnai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku achìchiu achìchiu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acentu acentu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acardancai acardancai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acucullai acucullai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afumentu afumentu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afrontai afrontai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afracai afracai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afelai afelai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afatèriu afatèriu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afacai afacai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku agrumiai agrumiai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ai (verb) ai (verb)
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allochiai allochiai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allobai allobai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allardai allardai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allandau allandau
 • nahrávky výslovnosti v jazyku sementusa sementusa
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amantai amantai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amainai amainai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amesturai amesturai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aministrai aministrai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amumuinai amumuinai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annada annada
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annirgai annirgai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annosigai annosigai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku antigòriu antigòriu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aparìciu aparìciu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apatai apatai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apicigai apicigai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apititu apititu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aposentu aposentu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apretziai apretziai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku balente balente
 • nahrávky výslovnosti v jazyku cinus cinus
 • nahrávky výslovnosti v jazyku magulare magulare
 • nahrávky výslovnosti v jazyku camauru camauru
 • nahrávky výslovnosti v jazyku zaffiru zaffiru
 • nahrávky výslovnosti v jazyku altivedadi altivedadi
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aggiulottu aggiulottu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku culeri culeri
 • nahrávky výslovnosti v jazyku isbuzarrare isbuzarrare
 • nahrávky výslovnosti v jazyku bisginu bisginu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku lagorju lagorju
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ’uccázza ’uccázza
 • nahrávky výslovnosti v jazyku zà
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Brobei Brobei
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Pruìni Pruìni
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acuiladòrgiu acuiladòrgiu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afumau afumau
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afrigiri afrigiri
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afoghigiai afoghigiai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aferenai aferenai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afelau afelau
 • nahrávky výslovnosti v jazyku adìtziu adìtziu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku agualai agualai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afurconai afurconai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afurcai afurcai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aguriai aguriai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku alloriai alloriai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allirgai allirgai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allidorai allidorai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allenamentu allenamentu
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allenai allenai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allebiai allebiai
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allàinu allàinu