Jazyk: Klingónčina [tlhIngan Hol]

Späť na Klingónčina

 • nahrávky výslovnosti v jazyku vineh vineh
 • nahrávky výslovnosti v jazyku jaghmeyjaj jaghmeyjaj
 • nahrávky výslovnosti v jazyku bortaS bIr jabla'DI',reH QaQqu'nay' bortaS bIr jabla'DI',reH QaQqu'nay'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Pon Pon
 • nahrávky výslovnosti v jazyku "Iwllj jachjaj "Iwllj jachjaj
 • nahrávky výslovnosti v jazyku QI'yaH QI'yaH
 • nahrávky výslovnosti v jazyku jiH jiH
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Dugh Dugh
 • nahrávky výslovnosti v jazyku chuy chuy
 • nahrávky výslovnosti v jazyku HvoqtaH HvoqtaH
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Duran lung DIr Duran lung DIr
 • nahrávky výslovnosti v jazyku qay qay
 • nahrávky výslovnosti v jazyku bI' bI'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku jer jer
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ghItlh ghItlh
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ghItlhwI' ghItlhwI'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ghangwI' ghangwI'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku hom hom
 • nahrávky výslovnosti v jazyku HomwI' HomwI'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku HolQeD HolQeD
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Hongghor Hongghor
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Heghba' Heghba'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku megh'an megh'an
 • nahrávky výslovnosti v jazyku hoch hoch
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ghubDaQ ghubDaQ
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ghuy' ghuy'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ma'veq ma'veq
 • nahrávky výslovnosti v jazyku marwI' marwI'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Mara Mara
 • nahrávky výslovnosti v jazyku mar mar
 • nahrávky výslovnosti v jazyku luh luh
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Jim Jim
 • nahrávky výslovnosti v jazyku lor lor
 • nahrávky výslovnosti v jazyku lurSa' lurSa'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku lo'laHghach lo'laHghach
 • nahrávky výslovnosti v jazyku lo' law' lo' law'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku lo'laHbe'ghach lo'laHbe'ghach
 • nahrávky výslovnosti v jazyku qa'rI' qa'rI'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku juch juch
 • nahrávky výslovnosti v jazyku HoS choHwI' HoS choHwI'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku HuchQeD HuchQeD
 • nahrávky výslovnosti v jazyku huh huh
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Hutvagh Hutvagh
 • nahrávky výslovnosti v jazyku jaghla' jaghla'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku jev jev
 • nahrávky výslovnosti v jazyku lolmoH lolmoH
 • nahrávky výslovnosti v jazyku loltaH loltaH
 • nahrávky výslovnosti v jazyku lolchu' lolchu'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku lolchu'taH lolchu'taH
 • nahrávky výslovnosti v jazyku LOL LOL
 • nahrávky výslovnosti v jazyku lev lev
 • nahrávky výslovnosti v jazyku jij jij
 • nahrávky výslovnosti v jazyku jornub jornub
 • nahrávky výslovnosti v jazyku jorneb jorneb
 • nahrávky výslovnosti v jazyku jolpat jolpat
 • nahrávky výslovnosti v jazyku pIrmuS pIrmuS
 • nahrávky výslovnosti v jazyku me' me'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku mIStaq mIStaq
 • nahrávky výslovnosti v jazyku jaj jaj
 • nahrávky výslovnosti v jazyku loghqam loghqam
 • nahrávky výslovnosti v jazyku logh logh
 • nahrávky výslovnosti v jazyku HU HU
 • nahrávky výslovnosti v jazyku me'nal me'nal
 • nahrávky výslovnosti v jazyku mil mil
 • nahrávky výslovnosti v jazyku meyrI' meyrI'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku nguq nguq
 • nahrávky výslovnosti v jazyku mojaq mojaq
 • nahrávky výslovnosti v jazyku mughato' mughato'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku meqba' meqba'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku mevyap mevyap
 • nahrávky výslovnosti v jazyku poDmoH poDmoH
 • nahrávky výslovnosti v jazyku po Ha'DIbaH po Ha'DIbaH
 • nahrávky výslovnosti v jazyku pIvchem pIvchem
 • nahrávky výslovnosti v jazyku pIvlob pIvlob
 • nahrávky výslovnosti v jazyku pIq pIq
 • nahrávky výslovnosti v jazyku pIn tlhoy' pIn tlhoy'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku pIpyuS pIpyuS
 • nahrávky výslovnosti v jazyku naDqa'ghach naDqa'ghach
 • nahrávky výslovnosti v jazyku mu'qaD veS mu'qaD veS
 • nahrávky výslovnosti v jazyku naHjej naHjej
 • nahrávky výslovnosti v jazyku nanwI' nanwI'
 • nahrávky výslovnosti v jazyku naHnagh naHnagh
 • nahrávky výslovnosti v jazyku peghmey vIttlhegh peghmey vIttlhegh
 • nahrávky výslovnosti v jazyku pa' reD pa' reD
 • nahrávky výslovnosti v jazyku nan nan
 • nahrávky výslovnosti v jazyku pa' beb pa' beb
 • nahrávky výslovnosti v jazyku pach pach
 • nahrávky výslovnosti v jazyku namtun namtun
 • nahrávky výslovnosti v jazyku naQ naQ
 • nahrávky výslovnosti v jazyku nuH bey' nuH bey'