Nahrávajte

Môžte si vybrať jazyk, ak chcete vidieť iba slová, ktoré čakajú na nahrávku v tomto jazyku.

 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tatawaw tatawaw
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk Mosakahiken Mosakahiken
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pihtokwahew pihtokwahew
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk osihew osihew
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kociw kociw
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk onikanohtew onikanohtew
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk onikanapoyow onikanapoyow
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk e-maskamat e-maskamat
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk otawi-metawew otawi-metawew
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]