Nahrávajte

Môžte si vybrať jazyk, ak chcete vidieť iba slová, ktoré čakajú na nahrávku v tomto jazyku.

 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk Yekooche Yekooche
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk Peyakow Peyakow
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk Tania niche Tania niche
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk Pisim Pisim
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ᔅᑌᕚᓐ ᔅᑌᕚᓐ
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ᔅᑌᕝᐋᓐ ᔅᑌᕝᐋᓐ
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk wîcihowin wîcihowin
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk askí askí
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk aski aski
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ankwacas ankwacas
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk misewa misewa
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ochek ochek
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kapapamahchakwew kapapamahchakwew
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ᐃᑯᓯ ᐃᑯᓯ
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ᑕᐋᐧᐤ ᑕᐋᐧᐤ
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk Náátsih'ch'oh Náátsih'ch'oh
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk nokom nokom
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kokom kokom
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ᓃᒋᒧᐢ ᓃᒋᒧᐢ
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tatawaw tatawaw
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk Mosakahiken Mosakahiken
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Nahrávať výslovnosť pre jazyk tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk