Kategória:

大阪弁

Prihlásiť sa k odberu výslovností v 大阪弁

 • nahrávky výslovnosti v jazyku あいこでしょ あいこでしょ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あかん あかん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あかんがな あかんがな [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あかんたれ あかんたれ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あかんで あかんで [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あかんねん あかんねん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あきまへん あきまへん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あほ あほ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あほか あほか [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku アホちゃうか アホちゃうか [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あほちゃうか あほちゃうか [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あほんだら あほんだら [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あめちゃん あめちゃん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あらへん あらへん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あんじょう あんじょう [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あんねん あんねん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いいひん いいひん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いうたやろ いうたやろ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku イキる イキる [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いけず いけず [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いちびり いちびり [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いっちょ いっちょ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いぬる いぬる [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いやや いやや [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いらん いらん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いらんことしい いらんことしい [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いれもん いれもん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いろて いろて [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いわした いわした [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いんじゃんでほい いんじゃんでほい [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku うそやろ うそやろ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku うそやん うそやん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku うまっ うまっ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku うれたん うれたん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku うん、そうや うん、そうや [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ええなぁ ええなぁ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ええねん ええねん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ええやろ ええやろ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ええやんか ええやんか [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ええよぉ ええよぉ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ええわ ええわ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ええ加減にしいや ええ加減にしいや [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ええ心掛けや ええ心掛けや [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku えげつない えげつない [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku えらい えらい [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おうてる おうてる [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おおきに おおきに [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku オカン オカン [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おった? おった? [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おとつい おとつい [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おます おます [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おまへん おまへん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おもくそ おもくそ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おもてん おもてん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おもろい おもろい [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おもんない おもんない [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おらへん おらへん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おらん おらん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おわってんな おわってんな [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おんねん おんねん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku かしわ かしわ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku かまへん かまへん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku きーつけや きーつけや [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ぎょうさん ぎょうさん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku くうて くうて [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku くさす くさす [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku けたくそわるい けたくそわるい [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku けったいな けったいな [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku げら げら [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku こーへん こーへん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku こいや こいや [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku こうて こうて [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku こそばす こそばす [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ごっつい ごっつい [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku こゆい こゆい [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku こらあかん こらあかん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku さぶいぼ さぶいぼ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku さむっ さむっ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku さよか さよか [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku さら さら [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku しばく しばく [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku しはる しはる [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku しまいに しまいに [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku しゃーない しゃーない [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku しゃあない しゃあない [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku じゃかあしい じゃかあしい [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku すきやで すきやで [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku すっきゃねん すっきゃねん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ずっこい ずっこい [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku すまん すまん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku せやかて せやかて [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku せやから せやから [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku せやけど せやけど [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku せやで せやで [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku せやな せやな [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku せやねん せやねん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku せやろか せやろか [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku そうだんねん そうだんねん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku そうなん そうなん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku そうなんや そうなんや [ja]