Kategória:

campidanese

Prihlásiť sa k odberu výslovností v campidanese

 • nahrávky výslovnosti v jazyku alloriai alloriai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acostumai acostumai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aderetzai aderetzai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku cincu cincu [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku àcua-de-mùngia àcua-de-mùngia [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku buffai buffai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku agurdonai agurdonai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amanniai amanniai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aministratzioni aministratzioni [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acallellai acallellai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku abillu abillu [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amarolla amarolla [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ambaduus ambaduus [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apariciai apariciai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annapai annapai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku abrili abrili [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acollai acollai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aberri aberri [eu]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku abonai abonai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annomingiai annomingiai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acuai acuai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afillai afillai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annosigai annosigai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amumuinai amumuinai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allui allui [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amelai amelai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acuardenti acuardenti [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acinnai acinnai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku cuàturu cuàturu [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annadadori annadadori [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acasagiai acasagiai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apretziai apretziai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku àiri àiri [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku abullucai abullucai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apilurtziu apilurtziu [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku abruxadura abruxadura [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aingìriu aingìriu [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afrontai afrontai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Perdixi Perdixi [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku fillu fillu [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku angioni angioni [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annadai annadai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku birdi birdi [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amanciai amanciai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku paschixedda paschixedda [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acucurumeddai acucurumeddai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acotzai acotzai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annuai annuai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afoghigiai afoghigiai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allidorai allidorai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aministrai aministrai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku alluinai alluinai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acutza-ferrus acutza-ferrus [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apilurtziri apilurtziri [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afatanti afatanti [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amuvronai amuvronai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allobai allobai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku àchili àchili [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apubai apubai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afateriai afateriai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acirrai acirrai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allochiai allochiai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aburtzai aburtzai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku afrigiri afrigiri [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku giogai giogai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku anadi anadi [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acancarronai acancarronai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku torrài torrài [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amurtai amurtai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku agiumai agiumai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku adimpriri adimpriri [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku adengai adengai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acentai acentai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku animali (sing) animali (sing) [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allirgai allirgai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aciuvai aciuvai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apicigai apicigai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allardai allardai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku anniau anniau [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amurgudai amurgudai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku mesi-de-argiolas mesi-de-argiolas [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aprovai aprovai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku annarbai annarbai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acucullai acucullai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allogai allogai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acaddajonai acaddajonai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku agrumiai agrumiai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku acuiladòrgiu acuiladòrgiu [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku amantai amantai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aparìciu aparìciu [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aili (noun) aili (noun) [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aparinai aparinai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku abrubuddai abrubuddai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ancavunnàsciu ancavunnàsciu [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apicai apicai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aministradori aministradori [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku allenu allenu [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aguriai aguriai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku apuntziai apuntziai [sc]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku dinai dinai [sc]