Kategória:

toponimy (tt)

Prihlásiť sa k odberu výslovností v toponimy (tt)

 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äbde Äbde [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ablay Ablay [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äcäkül Äcäkül [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açaq tawı Açaq tawı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açasır bolını Açasır bolını [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äcem Äcem [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açi yılğası Açi yılğası [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açiräk Açiräk [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı arası sazı Açı arası sazı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı bolın Açı bolın [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı bolınlığı Açı bolınlığı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı çişmäse Açı çişmäse [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı duğayı Açı duğayı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı kül Açı kül [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı küle Açı küle [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı öleşe Açı öleşe [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı qayınlığı Açı qayınlığı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı saz küle Açı saz küle [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı suı Açı suı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı taw Açı taw [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açı-Yılğa Açı-Yılğa [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açılı saz Açılı saz [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açılıq çişmäse Açılıq çişmäse [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açılıq kizläwe Açılıq kizläwe [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açılıq sazı Açılıq sazı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açılıq yılğası Açılıq yılğası [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äcmäk Äcmäk [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äcmäkäy Äcmäkäy [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äcmär Äcmär [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äcmät Äcmät [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açqultıq cire Açqultıq cire [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açqultıq küle Açqultıq küle [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açu bolını Açu bolını [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açu çişmäse Açu çişmäse [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açu çoqırı Açu çoqırı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Açu küle Açu küle [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ädämsä Ädämsä [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Afanasiy çoqırı Afanasiy çoqırı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Afu quağı Afu quağı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku äger äger [sv]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ägerce Ägerce [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Älbädän Älbädän [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äldermeş Äldermeş [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Älkäy Älkäy [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Älki Älki [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Älmändär Älmändär [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Älşi Älşi [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ämäkäy Ämäkäy [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Änäk Änäk [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ändereş Ändereş [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Apaç Apaç [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aqsäyet Aqsäyet [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aqsurqa Aqsurqa [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aqtanış Aqtanış [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aqtanışbaş Aqtanışbaş [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ärä Ärä [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ärnäş Ärnäş [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aşağa çişmäse Aşağa çişmäse [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aşağa yılğa Aşağa yılğa [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äsän Äsän [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äsän-Yılğa Äsän-Yılğa [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aşaqşar tawı Aşaqşar tawı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aşaqşar yulı Aşaqşar yulı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äsäy Äsäy [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aşıt alanı Aşıt alanı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aşıt buyı bolını Aşıt buyı bolını [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aşıt yılğası üzäne Aşıt yılğası üzäne [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aşıtbaş bolını Aşıtbaş bolını [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aşıtbaş suı başı Aşıtbaş suı başı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äşnäk Äşnäk [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Äşnäk-Qaçqalaq Äşnäk-Qaçqalaq [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aşpala suı Aşpala suı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku At çapqan astı At çapqan astı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku At çişmäse At çişmäse [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku At duğayı At duğayı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku At ışnası At ışnası [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku At küle At küle [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku At tuğayı At tuğayı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku At ulağı At ulağı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku At ulağı çığışı At ulağı çığışı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku At ulağı suı At ulağı suı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku At yılğası At yılğası [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku At yözderä torğan yılğa At yözderä torğan yılğa [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku At zirat astı At zirat astı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ata çişmäse Ata çişmäse [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataç kizläwe Ataç kizläwe [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ätäs Ätäs [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw arası yılğası Ataw arası yılğası [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw çaluı Ataw çaluı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw çişmäse Ataw çişmäse [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw çoqırı Ataw çoqırı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw eçe Ataw eçe [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw ışna çığışı Ataw ışna çığışı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw ışna çoqırı Ataw ışna çoqırı [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw ışna yılğası Ataw ışna yılğası [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw ışnası Ataw ışnası [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw kizläwe Ataw kizläwe [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw küle Ataw küle [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw qır Ataw qır [tt]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ataw räte Ataw räte [tt]