• nahrávky výslovnosti v jazyku préférerai préférerai [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku passer passer [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku tu dois tu dois [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku vous devez vous devez [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku nous devons nous devons [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku doit doit [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku asseyez asseyez [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku je faisais je faisais [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku attendre attendre [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku j'attends j'attends [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku nous étudions nous étudions [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku j'étudie j'étudie [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku montrer montrer [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku répéter répéter [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku regarder regarder [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku préparer préparer [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku préférer préférer [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Nager Nager [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku fermer fermer [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Étudier Étudier [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Écouter Écouter [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku j'écris j'écris [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku rentrer rentrer [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku danser danser [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku chanter chanter [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku bricoler bricoler [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku je prends je prends [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku déjeuner déjeuner [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku jouer jouer [fr]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku gagner gagner [fr]