Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
16/11/2011 Uchiha [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku Uchiha Od yasuo