Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
11/09/2012 avbrottsersättning [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku avbrottsersättning 0 hlasov
11/09/2012 försvarligt [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku försvarligt 0 hlasov
11/09/2012 reseskyddet [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku reseskyddet 0 hlasov
11/09/2012 fullfölja [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku fullfölja 0 hlasov
11/09/2012 täcks [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku täcks 0 hlasov
11/09/2012 hyrd [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku hyrd 0 hlasov
11/09/2012 bonusförlust [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku bonusförlust 0 hlasov
11/09/2012 försäkringsmoment [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku försäkringsmoment 0 hlasov
11/09/2012 nödknappen [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku nödknappen 0 hlasov
11/09/2012 nödsituation [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku nödsituation 0 hlasov
11/09/2012 räddningsplikt [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku räddningsplikt 0 hlasov
11/09/2012 underlåtenhet [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku underlåtenhet 0 hlasov
11/09/2012 förutsedda [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku förutsedda 0 hlasov
11/09/2012 befaras [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku befaras 0 hlasov
11/09/2012 uppsåtligen [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku uppsåtligen 0 hlasov
11/09/2012 försäkringsfall [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku försäkringsfall 0 hlasov
11/09/2012 ersättningsskyldig [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku ersättningsskyldig 0 hlasov
11/09/2012 vårdslöshet [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku vårdslöshet 0 hlasov
11/09/2012 inkomma [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku inkomma 1 hlasov Najlepšia nahrávka
11/09/2012 ärendet [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku ärendet 0 hlasov
11/09/2012 inköpskvitton [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku inköpskvitton 0 hlasov
11/09/2012 utbetalning [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku utbetalning 0 hlasov
11/09/2012 räntelagen [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku räntelagen 0 hlasov
11/09/2012 understiger [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku understiger 0 hlasov
11/09/2012 nedsättning [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku nedsättning 0 hlasov
11/09/2012 underlåtit [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku underlåtit 0 hlasov
11/09/2012 dröjsmålsränta [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku dröjsmålsränta 0 hlasov
11/09/2012 läkarjournaler [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku läkarjournaler 0 hlasov
11/09/2012 oaktsamhet [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku oaktsamhet 0 hlasov
11/09/2012 leverantörsgaranti [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku leverantörsgaranti 0 hlasov