Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
12/09/2012 modevetenskap [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku modevetenskap 0 hlasov
12/09/2012 gymnasieutbildningen [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku gymnasieutbildningen 0 hlasov
12/09/2012 avancerade [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku avancerade 0 hlasov
12/09/2012 högskolekompetens [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku högskolekompetens 0 hlasov
12/09/2012 kunskapsmässigt [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku kunskapsmässigt 0 hlasov
12/09/2012 tvivelaktiga [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku tvivelaktiga 0 hlasov
12/09/2012 konkurrensförmåga [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku konkurrensförmåga 0 hlasov
12/09/2012 innovation [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku innovation 0 hlasov
12/09/2012 examina [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku examina 0 hlasov
12/09/2012 högskoleutbildningen [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku högskoleutbildningen 0 hlasov
12/09/2012 kunskapsmässig [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku kunskapsmässig 0 hlasov
12/09/2012 kvalificerande [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku kvalificerande 0 hlasov
12/09/2012 sysselsättningsarena [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku sysselsättningsarena 0 hlasov
12/09/2012 kunskaps­prat [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku kunskaps­prat 0 hlasov
12/09/2012 Säkerställ [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku Säkerställ 0 hlasov
12/09/2012 examinatorer [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku examinatorer 0 hlasov
12/09/2012 högskoleledningar [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku högskoleledningar 0 hlasov
12/09/2012 utbildningar [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku utbildningar 0 hlasov
12/09/2012 studieinsats [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku studieinsats 0 hlasov
12/09/2012 examensbevis [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku examensbevis 0 hlasov
12/09/2012 högskolelärare [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku högskolelärare 0 hlasov
12/09/2012 kvalificera [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku kvalificera 0 hlasov
12/09/2012 lättsmälta [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku lättsmälta 0 hlasov
12/09/2012 Välj [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku Välj 0 hlasov
12/09/2012 undvik [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku undvik 0 hlasov
12/09/2012 fritidsvetenskap [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku fritidsvetenskap 0 hlasov
12/09/2012 intetsägande [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku intetsägande 0 hlasov
12/09/2012 Artikelförfattaren [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku Artikelförfattaren 0 hlasov
12/09/2012 utkommer [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku utkommer 0 hlasov
12/09/2012 förkärlek [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku förkärlek 0 hlasov