Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
0/1 nahrávky výslovnosti

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX Slovo Vypočujte si Hlasy
A æ o æ ø i æ å, æ a! [da] nahrávky výslovnosti v jazyku A æ o æ ø i æ å, æ a! Od olfine