Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
30/09/2012 幼年 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 幼年 0 hlasov
03/06/2012 喹諾酮 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 喹諾酮 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘂 0 hlasov
02/06/2012 嗣国 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嗣国 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 喻 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘁 0 hlasov
02/06/2012 含油岩 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 含油岩 0 hlasov
02/06/2012 周禮 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 周禮 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘎 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘏 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘐 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘒 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘓 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 呕 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘖 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 啧 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘗 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘛 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘜 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 唛 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘣 0 hlasov
02/06/2012 嘉黎 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘉黎 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘮 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 嘸 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 呒 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 噀 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 噂 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 噌 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 噍 0 hlasov
02/06/2012 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 噘 0 hlasov