Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
19/01/2013 Julia Gillard [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Julia Gillard -1 hlasov
31/08/2012 Angus Young [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Angus Young 0 hlasov
31/08/2012 Kevin Costner [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Kevin Costner 0 hlasov
05/06/2012 and [en] nahrávky výslovnosti v jazyku and 0 hlasov
05/06/2012 cat [en] nahrávky výslovnosti v jazyku cat -1 hlasov
05/06/2012 box elder [en] nahrávky výslovnosti v jazyku box elder 0 hlasov
05/06/2012 nor [en] nahrávky výslovnosti v jazyku nor 3 hlasov
05/06/2012 hasten [en] nahrávky výslovnosti v jazyku hasten 0 hlasov
05/06/2012 pot luck [en] nahrávky výslovnosti v jazyku pot luck 0 hlasov
06/05/2012 ring [en] nahrávky výslovnosti v jazyku ring 0 hlasov
05/05/2012 York [en] nahrávky výslovnosti v jazyku York 0 hlasov
05/05/2012 shoe [en] nahrávky výslovnosti v jazyku shoe 8 hlasov Najlepšia nahrávka
05/05/2012 happy-go-lucky [en] nahrávky výslovnosti v jazyku happy-go-lucky 0 hlasov
05/05/2012 three [en] nahrávky výslovnosti v jazyku three 0 hlasov
05/05/2012 turtle head [en] nahrávky výslovnosti v jazyku turtle head 1 hlasov
05/05/2012 head in the clouds [en] nahrávky výslovnosti v jazyku head in the clouds 0 hlasov
05/05/2012 mother [en] nahrávky výslovnosti v jazyku mother 0 hlasov
05/05/2012 brother [en] nahrávky výslovnosti v jazyku brother 1 hlasov
05/05/2012 egg [en] nahrávky výslovnosti v jazyku egg 3 hlasov
05/05/2012 on the money [en] nahrávky výslovnosti v jazyku on the money 0 hlasov
05/05/2012 auto-rickshaw [en] nahrávky výslovnosti v jazyku auto-rickshaw 0 hlasov
05/05/2012 gown [en] nahrávky výslovnosti v jazyku gown 4 hlasov
05/05/2012 lover [en] nahrávky výslovnosti v jazyku lover 0 hlasov
05/05/2012 ray gun [en] nahrávky výslovnosti v jazyku ray gun 0 hlasov
05/05/2012 throw up [en] nahrávky výslovnosti v jazyku throw up 2 hlasov
05/05/2012 throw a curve [en] nahrávky výslovnosti v jazyku throw a curve 0 hlasov
05/05/2012 understand [en] nahrávky výslovnosti v jazyku understand 0 hlasov
05/05/2012 flap [en] nahrávky výslovnosti v jazyku flap 0 hlasov
05/05/2012 thing [en] nahrávky výslovnosti v jazyku thing 1 hlasov
05/05/2012 slap [en] nahrávky výslovnosti v jazyku slap 1 hlasov