Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
09/04/2013 倡議 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 倡議 0 hlasov
09/04/2013 倡导者 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 倡导者 0 hlasov
09/04/2013 倡導者 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 倡導者 0 hlasov
09/04/2013 倡导 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 倡导 0 hlasov
09/04/2013 借题发挥 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借题发挥 0 hlasov
08/04/2013 倭军 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 倭军 0 hlasov
08/04/2013 倭軍 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 倭軍 0 hlasov
08/04/2013 借貸 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借貸 0 hlasov
08/04/2013 借讀 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借讀 0 hlasov
08/04/2013 借词 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借词 0 hlasov
08/04/2013 借詞 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借詞 0 hlasov
08/04/2013 借给 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借给 0 hlasov
08/04/2013 借端 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借端 0 hlasov
08/04/2013 借條 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借條 0 hlasov
08/04/2013 借書證 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借書證 0 hlasov
08/04/2013 借書單 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借書單 0 hlasov
08/04/2013 借書 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借書 0 hlasov
08/04/2013 借故 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借故 0 hlasov
08/04/2013 借据 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借据 0 hlasov
08/04/2013 借問 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借問 0 hlasov
08/04/2013 借势 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借势 0 hlasov
08/04/2013 借入方 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借入方 0 hlasov
08/04/2013 借債 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借債 0 hlasov
08/04/2013 借债 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 借债 0 hlasov
08/04/2013 倒腾 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 倒腾 -1 hlasov
08/04/2013 倒貼 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 倒貼 0 hlasov
08/04/2013 修理 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 修理 0 hlasov
08/04/2013 修水 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 修水 0 hlasov
08/04/2013 修武 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 修武 0 hlasov
08/04/2013 修文 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 修文 0 hlasov