Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
20/01/2010 wrath [en] nahrávky výslovnosti v jazyku wrath -1 hlasov
20/01/2010 telecast [en] nahrávky výslovnosti v jazyku telecast 0 hlasov
20/01/2010 tailpipe [en] nahrávky výslovnosti v jazyku tailpipe 0 hlasov
20/01/2010 plagiarized [en] nahrávky výslovnosti v jazyku plagiarized 0 hlasov
19/01/2010 Burroughs [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Burroughs 0 hlasov
19/01/2010 devo [en] nahrávky výslovnosti v jazyku devo 0 hlasov
19/01/2010 glycolic peel [en] nahrávky výslovnosti v jazyku glycolic peel 0 hlasov
19/01/2010 unipotent [en] nahrávky výslovnosti v jazyku unipotent 0 hlasov
19/01/2010 multipotent [en] nahrávky výslovnosti v jazyku multipotent 0 hlasov
19/01/2010 fibrocartilage [en] nahrávky výslovnosti v jazyku fibrocartilage 0 hlasov
19/01/2010 hyaline [en] nahrávky výslovnosti v jazyku hyaline 0 hlasov
19/01/2010 chondrocyte [en] nahrávky výslovnosti v jazyku chondrocyte 0 hlasov
19/01/2010 chondroblast [en] nahrávky výslovnosti v jazyku chondroblast 0 hlasov
19/01/2010 areolar [en] nahrávky výslovnosti v jazyku areolar 0 hlasov
19/01/2010 proteoglycan [en] nahrávky výslovnosti v jazyku proteoglycan 1 hlasov Najlepšia nahrávka
19/01/2010 reticular [en] nahrávky výslovnosti v jazyku reticular 0 hlasov
19/01/2010 phagocytize [en] nahrávky výslovnosti v jazyku phagocytize 0 hlasov
19/01/2010 Adipocyte [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Adipocyte 0 hlasov
19/01/2010 Fibroblast [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Fibroblast 0 hlasov
19/01/2010 ureter [en] nahrávky výslovnosti v jazyku ureter -1 hlasov
19/01/2010 serous [en] nahrávky výslovnosti v jazyku serous 0 hlasov
19/01/2010 Codon [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Codon 0 hlasov
19/01/2010 pluripotent [en] nahrávky výslovnosti v jazyku pluripotent 0 hlasov
16/01/2010 anxiously [en] nahrávky výslovnosti v jazyku anxiously 1 hlasov Najlepšia nahrávka
16/01/2010 biomolecule [en] nahrávky výslovnosti v jazyku biomolecule 0 hlasov
15/01/2010 Richter [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Richter 0 hlasov
15/01/2010 defy [en] nahrávky výslovnosti v jazyku defy 2 hlasov Najlepšia nahrávka
15/01/2010 waddling [en] nahrávky výslovnosti v jazyku waddling 0 hlasov
15/01/2010 Reagan [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Reagan 0 hlasov
15/01/2010 mightiest [en] nahrávky výslovnosti v jazyku mightiest 0 hlasov