Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
04/09/2009 Hawick [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Hawick 3 hlasov Najlepšia nahrávka