Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
05/12/2016 2077 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 2077 0 hlasov
05/12/2016 Rias Baixas [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Rias Baixas 0 hlasov
05/12/2016 Donostia [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Donostia 0 hlasov
05/12/2016 requirir [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku requirir 0 hlasov
05/12/2016 resurxir [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku resurxir 0 hlasov
05/12/2016 restrinxir [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku restrinxir 0 hlasov
05/12/2016 rexurdir [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku rexurdir 0 hlasov
05/12/2016 suxerir [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku suxerir 0 hlasov
05/12/2016 tinxir [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku tinxir 0 hlasov
05/12/2016 teledirixir [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku teledirixir 0 hlasov
05/12/2016 urxir [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku urxir 0 hlasov
05/12/2016 Guipúscoa [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku Guipúscoa 0 hlasov
05/12/2016 Xamaica [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku Xamaica 0 hlasov
05/12/2016 Pravia [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku Pravia 0 hlasov
05/12/2016 Substantiva [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku Substantiva 0 hlasov
05/12/2016 Rioxa [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku Rioxa 0 hlasov
05/12/2016 inhóspito [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku inhóspito 0 hlasov
05/12/2016 verbo [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku verbo 0 hlasov
05/12/2016 Xudas [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku Xudas 0 hlasov
05/12/2016 Iago Bouzón [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku Iago Bouzón 0 hlasov
05/12/2016 está [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku está 0 hlasov
05/12/2016 estamos [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku estamos 0 hlasov
05/12/2016 estou [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku estou 0 hlasov
05/12/2016 estás [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku estás 0 hlasov
05/12/2016 estades [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku estades 0 hlasov
05/12/2016 están [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku están 0 hlasov
05/12/2016 estiven [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku estiven 0 hlasov
05/12/2016 estiveches [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku estiveches 0 hlasov
05/12/2016 estivemos [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku estivemos 0 hlasov
05/12/2016 estivestes [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku estivestes 0 hlasov