Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Phrase Nahrávka výslovnosti Údaj
31/07/2009 Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz Od CARVALHO