Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
04/12/2010 Dawid Ciucci [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Dawid Ciucci 0 hlasov
04/12/2010 ptilocerco [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ptilocerco 0 hlasov
04/12/2010 quarantuno [it] nahrávky výslovnosti v jazyku quarantuno 1 hlasov Najlepšia nahrávka
04/12/2010 centouno [it] nahrávky výslovnosti v jazyku centouno 2 hlasov Najlepšia nahrávka
04/12/2010 Alberta Ferretti [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Alberta Ferretti 1 hlasov Najlepšia nahrávka
04/12/2010 Luigi Luca Cavalli-Sforza [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Luigi Luca Cavalli-Sforza 0 hlasov
04/12/2010 retroazione [it] nahrávky výslovnosti v jazyku retroazione 0 hlasov
04/12/2010 contrattista [it] nahrávky výslovnosti v jazyku contrattista 0 hlasov
04/12/2010 riduzione dell'orario [it] nahrávky výslovnosti v jazyku riduzione dell'orario 0 hlasov
04/12/2010 pesche [it] nahrávky výslovnosti v jazyku pesche 2 hlasov Najlepšia nahrávka
04/12/2010 muffola [it] nahrávky výslovnosti v jazyku muffola 0 hlasov
04/12/2010 marnoso [it] nahrávky výslovnosti v jazyku marnoso 0 hlasov
04/12/2010 siltoso [it] nahrávky výslovnosti v jazyku siltoso 0 hlasov
04/12/2010 marna [it] nahrávky výslovnosti v jazyku marna 0 hlasov
04/12/2010 calcarenite [it] nahrávky výslovnosti v jazyku calcarenite 0 hlasov
04/12/2010 surroga [it] nahrávky výslovnosti v jazyku surroga 0 hlasov
04/12/2010 surrogazione [it] nahrávky výslovnosti v jazyku surrogazione 0 hlasov
04/12/2010 soprammobile [it] nahrávky výslovnosti v jazyku soprammobile 0 hlasov
04/12/2010 Giacobbe [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Giacobbe 0 hlasov
12/09/2010 decrepitazione [it] nahrávky výslovnosti v jazyku decrepitazione 1 hlasov Najlepšia nahrávka
12/09/2010 dendrite [it] nahrávky výslovnosti v jazyku dendrite 2 hlasov
12/09/2010 depurato [it] nahrávky výslovnosti v jazyku depurato 1 hlasov Najlepšia nahrávka
12/09/2010 deuterio [it] nahrávky výslovnosti v jazyku deuterio 1 hlasov Najlepšia nahrávka
12/09/2010 deutrone [it] nahrávky výslovnosti v jazyku deutrone 1 hlasov Najlepšia nahrávka
12/09/2010 devetrificazione [it] nahrávky výslovnosti v jazyku devetrificazione 1 hlasov Najlepšia nahrávka
12/09/2010 diagenesi [it] nahrávky výslovnosti v jazyku diagenesi 1 hlasov Najlepšia nahrávka
12/09/2010 diamagnetico [it] nahrávky výslovnosti v jazyku diamagnetico 1 hlasov Najlepšia nahrávka
12/09/2010 diaplettico [it] nahrávky výslovnosti v jazyku diaplettico 1 hlasov Najlepšia nahrávka
12/09/2010 diasporo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku diasporo 1 hlasov Najlepšia nahrávka
12/09/2010 dicroico [it] nahrávky výslovnosti v jazyku dicroico 2 hlasov Najlepšia nahrávka