Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
30/11/2012 ikpu [ig] Čakajúce na výslovnosť Čakajúce na výslovnosť