Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
07/02/2012 Longhorsley [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Longhorsley 0 hlasov
06/02/2012 Tynemouth [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Tynemouth 0 hlasov
06/02/2012 Byker Grove [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Byker Grove 0 hlasov
06/02/2012 Byker [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Byker 0 hlasov