Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
19/12/2013 l'enfant [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku l'enfant 0 hlasov
19/12/2013 une assistante sociale [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku une assistante sociale 0 hlasov
06/05/2013 un roux ardent [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku un roux ardent 0 hlasov
06/05/2013 mourverdre [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku mourverdre 0 hlasov
06/05/2013 passerilles [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku passerilles 0 hlasov
24/03/2012 Cucurbitacé [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku Cucurbitacé 0 hlasov
14/12/2011 Trouillefou [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku Trouillefou 0 hlasov
14/12/2011 Fontenoy [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku Fontenoy 0 hlasov
14/12/2011 eurocentrisme [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku eurocentrisme 0 hlasov
10/06/2010 estoquer [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku estoquer 0 hlasov
10/06/2010 ethnomusicologie [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku ethnomusicologie 0 hlasov
10/06/2010 ethnocide [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku ethnocide 0 hlasov
10/06/2010 estonienne [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku estonienne 0 hlasov
10/06/2010 estoc [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku estoc 0 hlasov
10/06/2010 excepter [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku excepter 0 hlasov
10/06/2010 haruspicine [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku haruspicine 0 hlasov
10/06/2010 escrimeuse [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku escrimeuse 0 hlasov
10/06/2010 laminoir [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku laminoir 0 hlasov
10/06/2010 enjoliver [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku enjoliver 0 hlasov
10/06/2010 mangeotter [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku mangeotter 0 hlasov
10/06/2010 massaliote [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku massaliote 0 hlasov
16/02/2010 anthropologie biologique [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku anthropologie biologique 0 hlasov
16/02/2010 anthropobiologie [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku anthropobiologie 0 hlasov
16/02/2010 anoploure [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku anoploure 0 hlasov
16/02/2010 eucaryote [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku eucaryote 0 hlasov
16/02/2010 anomique [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku anomique 0 hlasov
16/02/2010 anglo-français [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku anglo-français 0 hlasov
16/02/2010 angiologie [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku angiologie 0 hlasov
16/02/2010 angiographie [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku angiographie 0 hlasov
16/02/2010 anaérobie [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku anaérobie 0 hlasov