Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
14/06/2016 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
01/05/2012 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
01/05/2012 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
01/05/2012 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
01/05/2012 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
12/03/2011 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
12/03/2011 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
12/03/2011 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
12/03/2011 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
12/03/2011 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
12/03/2011 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
12/03/2011 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
12/03/2011 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
12/03/2011 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
21/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
14/11/2010 [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov