Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
10/10/2012 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 兵 0 hlasov
10/10/2012 気を付ける [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 気を付ける 0 hlasov
09/10/2012 ひく [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku ひく 0 hlasov
09/10/2012 あるく [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku あるく 0 hlasov
09/10/2012 しぼる [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku しぼる 0 hlasov
09/10/2012 なげる [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku なげる 0 hlasov
09/10/2012 うたう [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku うたう 0 hlasov
09/10/2012 あそぶ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku あそぶ 0 hlasov
09/10/2012 ほし [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku ほし 0 hlasov
09/10/2012 いつでも [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku いつでも 0 hlasov
09/10/2012 訛り [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 訛り 0 hlasov
09/10/2012 薄い [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 薄い 0 hlasov
09/10/2012 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 船 0 hlasov
09/10/2012 静か [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 静か 1 hlasov
09/10/2012 adenosintrifosfato [it] nahrávky výslovnosti v jazyku adenosintrifosfato 0 hlasov
09/10/2012 愛子 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 愛子 0 hlasov
09/10/2012 終える [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 終える 0 hlasov
09/10/2012 ゆき [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku ゆき 0 hlasov
09/10/2012 しお [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku しお 0 hlasov
09/10/2012 回る [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 回る 1 hlasov Najlepšia nahrávka
09/10/2012 ありがとう [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku ありがとう 0 hlasov
09/10/2012 上海 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 上海 0 hlasov
09/10/2012 北京 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 北京 0 hlasov
09/10/2012 いし [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku いし 0 hlasov
09/10/2012 口ひげ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 口ひげ 0 hlasov
09/10/2012 草木 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 草木 0 hlasov
09/10/2012 もえる [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku もえる 0 hlasov
09/10/2012 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 明 0 hlasov
09/10/2012 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 丁 0 hlasov
08/10/2012 尖閣 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 尖閣 1 hlasov Najlepšia nahrávka