Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
18/12/2010 epiciclo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku epiciclo 0 hlasov
18/12/2010 epidiascopio [it] nahrávky výslovnosti v jazyku epidiascopio 0 hlasov
18/12/2010 epididimo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku epididimo 0 hlasov
18/12/2010 ennagono [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ennagono 0 hlasov
18/12/2010 enfiteuta [it] nahrávky výslovnosti v jazyku enfiteuta 0 hlasov
18/12/2010 Eocene [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Eocene 0 hlasov
18/12/2010 enfisema [it] nahrávky výslovnosti v jazyku enfisema 0 hlasov
18/12/2010 endoscopio [it] nahrávky výslovnosti v jazyku endoscopio 0 hlasov
18/12/2010 endoreattore [it] nahrávky výslovnosti v jazyku endoreattore 0 hlasov
18/12/2010 endoplasma [it] nahrávky výslovnosti v jazyku endoplasma 0 hlasov
18/12/2010 endoparassita [it] nahrávky výslovnosti v jazyku endoparassita 0 hlasov
17/12/2010 Giusto de' Menabuoi [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Giusto de' Menabuoi 0 hlasov
17/12/2010 epatoprotettivo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku epatoprotettivo 0 hlasov
17/12/2010 epatoprotettore [it] nahrávky výslovnosti v jazyku epatoprotettore 0 hlasov
17/12/2010 epatobiliare [it] nahrávky výslovnosti v jazyku epatobiliare 0 hlasov
17/12/2010 epicicloidale [it] nahrávky výslovnosti v jazyku epicicloidale 0 hlasov
17/12/2010 Facchinei [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Facchinei 0 hlasov
17/12/2010 Tino di Camaino [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Tino di Camaino 0 hlasov
17/12/2010 Francesco Facchini [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Francesco Facchini 0 hlasov
16/12/2010 energetico [it] nahrávky výslovnosti v jazyku energetico 0 hlasov
16/12/2010 entomofago [it] nahrávky výslovnosti v jazyku entomofago 0 hlasov
16/12/2010 Macri [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Macri 0 hlasov
16/12/2010 Macrì [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Macrì 0 hlasov
16/12/2010 Nicomaco da Gerasa [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Nicomaco da Gerasa 0 hlasov
16/12/2010 endotermico [it] nahrávky výslovnosti v jazyku endotermico 0 hlasov
16/12/2010 endovenoso [it] nahrávky výslovnosti v jazyku endovenoso 0 hlasov
16/12/2010 eneolitico [it] nahrávky výslovnosti v jazyku eneolitico 0 hlasov
16/12/2010 ennesimo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ennesimo 0 hlasov
16/12/2010 enterico [it] nahrávky výslovnosti v jazyku enterico 0 hlasov
16/12/2010 entomofilo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku entomofilo 0 hlasov