Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
06/11/2010 eloquenza [it] nahrávky výslovnosti v jazyku eloquenza 0 hlasov
06/11/2010 elongazione [it] nahrávky výslovnosti v jazyku elongazione 0 hlasov
06/11/2010 elogio [it] nahrávky výslovnosti v jazyku elogio 0 hlasov
06/11/2010 elocuzione [it] nahrávky výslovnosti v jazyku elocuzione 0 hlasov
06/11/2010 elmintologia [it] nahrávky výslovnosti v jazyku elmintologia 0 hlasov
06/11/2010 elminti [it] nahrávky výslovnosti v jazyku elminti 0 hlasov
06/11/2010 elmetto [it] nahrávky výslovnosti v jazyku elmetto 0 hlasov
06/11/2010 ellitticamente [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ellitticamente 0 hlasov
06/11/2010 ellittico [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ellittico 0 hlasov
06/11/2010 ellissoide [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ellissoide 0 hlasov
06/11/2010 ellissoidale [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ellissoidale 0 hlasov
06/11/2010 ellissi [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ellissi 0 hlasov
06/11/2010 ellisse [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ellisse 0 hlasov
06/11/2010 ellepì [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ellepì 1 hlasov Najlepšia nahrávka
06/11/2010 ellenismo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ellenismo 0 hlasov
06/11/2010 elleboro [it] nahrávky výslovnosti v jazyku elleboro 0 hlasov
06/11/2010 Ella [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Ella 0 hlasov
06/11/2010 elitra [it] nahrávky výslovnosti v jazyku elitra 0 hlasov
06/11/2010 elitario [it] nahrávky výslovnosti v jazyku elitario 0 hlasov
06/11/2010 Elisi [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Elisi 0 hlasov
06/11/2010 eliso [it] nahrávky výslovnosti v jazyku eliso 0 hlasov
06/11/2010 elisione [it] nahrávky výslovnosti v jazyku elisione 0 hlasov
06/11/2010 elisio [it] nahrávky výslovnosti v jazyku elisio 0 hlasov
06/11/2010 eliscalo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku eliscalo 0 hlasov
06/11/2010 eliporto [it] nahrávky výslovnosti v jazyku eliporto 0 hlasov
06/11/2010 eliplano [it] nahrávky výslovnosti v jazyku eliplano 0 hlasov
06/11/2010 eliparco [it] nahrávky výslovnosti v jazyku eliparco 0 hlasov
06/11/2010 eliotropismo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku eliotropismo 0 hlasov
06/11/2010 eliotipia [it] nahrávky výslovnosti v jazyku eliotipia 0 hlasov
05/11/2010 elioterapia [it] nahrávky výslovnosti v jazyku elioterapia 0 hlasov