Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
17/01/2011 gelivo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gelivo 0 hlasov
17/01/2011 geminato [it] nahrávky výslovnosti v jazyku geminato 0 hlasov
17/01/2011 gemmiparo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gemmiparo 0 hlasov
17/01/2011 genealogico [it] nahrávky výslovnosti v jazyku genealogico 0 hlasov
17/01/2011 generalizio [it] nahrávky výslovnosti v jazyku generalizio 0 hlasov
17/01/2011 generativo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku generativo 0 hlasov
17/01/2011 generazionale [it] nahrávky výslovnosti v jazyku generazionale 0 hlasov
17/01/2011 genitoriale [it] nahrávky výslovnosti v jazyku genitoriale 0 hlasov
17/01/2011 gaudioso [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gaudioso 0 hlasov
17/01/2011 gattopardesco [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gattopardesco 0 hlasov
17/01/2011 bere a garganella [it] nahrávky výslovnosti v jazyku bere a garganella 0 hlasov
17/01/2011 garrotta [it] nahrávky výslovnosti v jazyku garrotta 0 hlasov
17/01/2011 garganella [it] nahrávky výslovnosti v jazyku garganella 0 hlasov
17/01/2011 gargotta [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gargotta 0 hlasov
17/01/2011 garitta [it] nahrávky výslovnosti v jazyku garitta 0 hlasov
17/01/2011 galvanizzazione [it] nahrávky výslovnosti v jazyku galvanizzazione 0 hlasov
17/01/2011 gambiera [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gambiera 0 hlasov
17/01/2011 gambizzazione [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gambizzazione 0 hlasov
17/01/2011 gamella [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gamella 0 hlasov
17/01/2011 gamia [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gamia 0 hlasov
17/01/2011 gammaglobulina [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gammaglobulina 0 hlasov
17/01/2011 ganga [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ganga 0 hlasov
17/01/2011 gasolina [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gasolina 0 hlasov
17/01/2011 gassificazione [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gassificazione 0 hlasov
17/01/2011 gassa [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gassa 0 hlasov
17/01/2011 gastralgia [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gastralgia 0 hlasov
17/01/2011 gastrectomia [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gastrectomia 0 hlasov
17/01/2011 gastroenterite [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gastroenterite 0 hlasov
17/01/2011 gastropatia [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gastropatia 0 hlasov
17/01/2011 gattamorta [it] nahrávky výslovnosti v jazyku gattamorta 1 hlasov Najlepšia nahrávka